Skanska Mill Park Irodaház

2016-2017, Budapest, Soroksári út

Az áttervezett épület illeszkedik a Középső-Ferencváros meglévő iroda épületeihez valamint a Soroksári út túloldalán lévő épületekhez. Az elhelyezendő új MILLPARK irodaház egyaránt jól megközelíthető a Soroksári úti autóbusz-, és a Haller úti villamos közösségi közlekedési viszonylatokkal. Ez az elhelyezkedés fontos a kerület további fejlesztése szempontjából is.

A szabályozási terv zártsorú beépítést, a Soroksári utcában tűzfalas csatlakozást ír elő a szomszédos telekhatáron, 24 m-es maximális homlokzatmagassággal. A tervezési program lehetővé tette a reprezentatív főbejárat helyének és rávezetésének kijelölését.

Az épület homlokzatainak és tömegének tagolása a telekstruktúrához igazodva természetes módon bontja le az új épületegyüttes nagyobb léptékét. Az épület tömbbelsőre néző északi homlokzata egy gondozott parkra fog nézni.

A Vaskapu utca térsége a Soroksári úti intenzív beépítés mögött jelenleg még alacsonyabb, vegyes övezet, ahol ipari-, lakó- és közösségi épületek egyaránt találhatóak, de a terület fokozatosan felértékelődik és át fog épülni a közeljövőben. Az egykori malomépületek bontása 2008-ban megtörtént. A terület Soroksári út felőli részére tervezett irodaépület Tóth Kálmán utcai beépítési vonalát a sétány, a zöldterület, illetve a térérzet növelése érdekében 3,0 m-re visszahúzták a telekhatártól. Ehhez igazodik a MILLPARK irodaház tervezett beépítése. A soroksári telekszomszéd meglévő épületéhez a szabályozási terv szerint tűzfalas csatlakozást terveztünk a zártsorú illeszkedés szabályai szerint.

Az építési telek a helyi építési szabályzat szerint az I-IX-11. építési övezetbe tartozik, ahol zártsorú beépítést kell tervezni, max. 24 m-es építménymagassággal. Ennek alapján és a tervezési program optimális elhelyezése érdekében egy beforduló épülettömegben helyeztük el a funkciókat. úgy hogy a legnagyobb belső kertet tudjuk majd kialakítani. Homlokzatképzésnél a Tóth Kálmán – Soroksári u sarkán a hat emeletes jellegadó emeleti szárnyat, a tömbbelső felől a szabályozási tervnek megfelelő (hat ill. hét emeletes) irodai épületet, zöld tetőterasszal a tetején alakítottunk ki. A Tóth Kálmán utcai sarokpontjaira helyeztük el az épület főbejáratait. Ezen utcaszakaszon a telekhatártól az épületet 3-m re visszahúztuk, hogy az épület elé zöldfelületet és fasort tudjunk kialakítani

A Soroksári út másik oldalán megjelenő építészeti környezetéhez illeszkedő, arra reflektáló homlokzati megjelenése érdekében világos árnyalatú nagyelemes kéregbeton burkolattal képzett, modulált, vertikális sávozású architektúrát terveztünk.